Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Filiala Suceava

 CONSILIUL FILIALEI C.E.C.C.A.R. SUCEAVA 

Program consultaţii profesionale

CLICK AICI  
 


 

        Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.
      Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.
       Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.
Dumnezeu să-l odihnească!
  
Conducerea C.E.C.C.A.R.

Va informam, ca a fost lansata publicatia saptamanala <CECCAR Business Magazine> ce prezinta o tematica ampla, de interes pentru membrii CECCAR!

Link-ul pentru consultarea publicatiei este:

 http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/


 
02.03.2016         Lista candidaţilor la CS al CECCAR pentru alegerile ce vor avea loc la Conferinţa Naţională din data de 18.03.2016  CLICK
 

26.02.2016

Calendarul privind acţiunile educative organizate prin C.E.B.E. 2016 (Centrul de Execelenţă în Business şi Economie)

  Cursuri opţionale

Nr. Crt.
Perioada
Tema cursului
1.
Februarie 2016
Fiscalitate
2.
Martie 2016
Consilier dezvoltare personala
3.
Aprilie 2016
Contabilitate pentru instituţii publice
4.
Mai 2016
Curs Inspector Resurse Umane
5.
Iunie 2016
Fiscalitate
6.
Iulie 2016
Contabilitate ONG
7.
August 2016
Contabilitate in agricultura
8.
Septembrie 2016
Cursuri pregătire examen acces
9.
Octombrie 2016
Contabilitatea asociaţiilor de proprietari
10.
 
Noiembrie 2016
Cursuri de afaceri (business)
Consilier dezvoltare personala
11.
Decembrie 2016
Fiscalitate – Noutăţi legislative

 


25.01.2016    Anunț privind acceptarea de candidaturi pentru programul Internațional de doctorat în Fiscalitate Corporativă Internațională  CLICKFormulare necesare depunerii Raportului de activitate pentru anul 2015:


15.01.2016         ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR C.E.C.C.A.R. FILIALA SUCEAVA 2016

 
               I. In ziua de 27 februarie 2016 orele 1000, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
     1.Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2015;  Realizarea programului de activitate pe anul 2015, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute prin acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la data de 31.12.2015; Raportul comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2015.
     2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2016;
     3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016;
     4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
     5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
     6. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul 2017;
     7. Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplină; alegerea comisiei de cenzori
     8. Alegerea preşedintelui filialei potrivit prevederilor Măsurilor nr.56/2009;
 
                II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.
 “Declaraţiile de candidatură” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, se vor trimite filialei Suceava C.E.C.C.A.R., prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie 2016. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).
 Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei CECCAR Suceava, str. Mihai Eminescu nr.10, spaţiu U 10, oraşul Suceava, telefon 0230/22.22.36 sau de pe site-ul filialei: www.ceccarsuceava.ro 

26.11.2015  

În atenţia experţilor contabili care s-au înscris la testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari
 
Setul de întrebări pentru susţinerea  testelor organizate în vederea înscrierii în GEJ (Grupul Experţilor Judiciari) în din luna decembrie 2015  CLICK AICI
 


02.10.2015

14.09.2015

  Noutăţi editoriale - Editura CECCAR

             

"IFRS-2015"    -     2 volume, aprox. 4.000 pagini, la pretul de 220 lei/set.


08.09.2015 
EXAMEN DE ACCES LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL ŞI CONTABIL AUTORIZAT      18 - 25 octombrie 2015
A apărut ediţia 2015 a lucrării pregătitoare pentru Examenul de Acces la profesie, intitulată:
 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul
pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 

   Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

  Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti

la preţul de 75 lei

 
 

03.07.2015           ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI
 
"Ghidul practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 - Editura CECCAR, Bucureşti 2015"
     Pe lângă aspectele ce ţin de aplicarea ordinului, lucrarea conţine şi o parte dedicată obligaţiilor fiscale ale entităţilor care aplică aceste reglementări. Se facilitează astfel înţelegerea nu doar a consecinţelor reglementărilor asupra raportării financiare a entităţilor, ci şi a consecinţelor fiscale pe care le au politicile contabile adoptate de entităţi. Sunt prezentate o serie de cazuri şi de exemple de prezentări de informaţii, inspirate din practicile unor entităţi din România, dar şi din alte jurisdicţii europene care au fost considerate modele de bune practici de raportare financiară.
 
Puteţi achiziţiona ghidul de la sediul filialei CECCAR Suceva
Preţul publicaţiei este de 80 lei.
ATENŢIE: pe stoc există un număr limitat de exemplare !!! 

30.06.2015

26.05.2015

19.05.2015

04.05.2015

29.04.2015

20.04.2015           REZULTATE ALEGERI PREŞEDINTE FILIALA CECCAR SUCEAVA
 
         În conformitate cu Măsurile nr. 56/2009, pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Corpului Experţilor Contabili  şi Contabililor Autorizaţi din România care reglementează modul de alegere a preşedintelui, precizând că ,,Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte’’, membrii  Comisiei  de nominalizare şi ai Comisiei de validare a  candidaturilor   privind  rezultatele  alegerilor  pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Suceava a C.E.C.C.A.R., au constatat în urma numărării voturilor exprimate de către membrii filialei următoarele: candidatul CHIHAI LUMINITA PAULA a întrunit un număr de 163 voturi pentru, din numărul de voturi exprimate de 169 voturi, fiind desemnat ca viitor preşedinte al Consiliului filialei Suceava pentru mandatul 2016-2020.
 

03.04.2015           ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI
 
              Vă facem cunoscut că a fost transmis la Senat, Apelul adresat membrilor Parlamentului României prin care Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația expertilor contabili si contabililor autorizati de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.          CITEŞTE  AICI ...

31.03.2015

17.03.2015

25.02.2015

20.02.2015         ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI

            În conformitate cu pct. 67, alin.3 din R.O.F. al C.E.C.C.A.R. și Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 și pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R., republicat, aprobate prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 09/62 din 14 martie 2009, modificate și completate prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 10/65 din 02 septembrie 2010, Comisia de nominalizarea candidaților pentru funcția de președinte a filialei Suceava a C.E.C.C.A.R., vă aduce la cunoştinţă lista candidaților la funcția de președinte.

          Vă rugăm ca până la 31 martie 2015 să vă prezentați la sediul filialei în vederea votării viitorului președinte. Fiecare membru va semna în lista membrilor cu drept de vot, va primi buletinul de vot și îl va introduce în urna sigilată aflată la sediul filialei.

          Votul este secret și poate fi exprimat până la data de 31 martie 2015, numai de către membrii filialei cu drept de vot în conformitate cu dispozițiile pct. 108 din R.O.F. al C.E.C.C.A.R. și pct. 2 din Anexa nr. 1 la R.O.F., respectiv sunt înscriși în Tabloul Corpului, sunt la zi cu plata cotizațiilor profesionale și au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2015.

          Vă rugăm să acordați importanța cuvenită acestei acțiuni, apreciind foarte mult încadrarea în termenul solicitat.

Referatul privind îndeplinirea condiţiile şi criteriilor prevăzute de R.O.F întocmit de Comisia de nominalizare a candidaţilor


19.02.2015

 
12.01.2015        ALEGERE PREŞEDINTE FILIALA CECCAR SUCEAVA
 
     Pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR publicat în Monitorul Oficial al României, care reglementează modul de alegere a preşedintelui CECCAR şi a preşedinţilor de filiale precizăm că:
     ,,Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte. “ 
       Comisia de nominalizare de la nivelul filialei anunţă că modelul de ,,Declaraţie de candidatură“ este postat aici şi se găseşte şi la sediul filialei.
        Depunerea ,,Declaraţiei de candidatură“ se poate face la sediul filialei până la data de 31.01.2015.                       
 

07.01.2015     ANUNŢ IMPORTANT PENTRU MEMBRII CORPULUI
  
 
INFORMAŢII PRIVIND OBŢINEREA VIZEI ŞI A PARAFEI ANUALE
PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI ÎN ANUL 2015.
 
FORMULARE NECESARE DEPUNERII   "RAPORTULUI ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014":

03.12.2014

03.12.2014

25.11.2014

03.11.2014   GRUPUL EXPERŢILOR JUDICIARI
 
Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, Filiala CECCAR Suceava organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni astfel:
 • 03.12.2014, orele 16-18 prima sesiune
 • 15.12.2014, orele 16-18 a doua sesiune
Înscrierile se vor efectua până la data de 21.11.2014, pentru cei care participa la prima sesiune şi până la data de 09.12.2014, pentru cei care participă la a doua sesiune.
Testarea va avea loc la sediul Filialei CECCAR Suceava
La înscriere, experţii contabili vor prezenta: 
 1. Cererea de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari 
 2. Fişă de opţiuni privind specializarile 
 3. O fotografie tip legitimaţie
Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei în care este inclus şi costul legitimaţiei şi se achită o dată cu depunerea cererii de înscriere.
FORMULARE atasate:
 

30.09.2014   

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 

LISTA CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL CONSILIULUI SUPERIOR  C.E.C.C.A.R.
 
1. Şova Robert Aurelian
 


18.09.2014

16.09.2014

  

"Ghidul pentru examenul de aptitudini 2014"   -   65 lei  


 
15.09.2014
 
În data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.
Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014.
 
 

25.08.2014

06.08.2014

        EXAMEN DE ACCES LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL ŞI CONTABIL AUTORIZAT      5 - 12 octombrie 2014                  

             A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare pentru Examenul de Acces la profesie, intitulată:

 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul
pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 

   Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

  Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti

la preţul de 75 lei


18.07.2014


15.07.2014


27.06.2014  

 Comunicat de presă

 

   Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.
    Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.
   Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.
   Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

     Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.


10.06.2014 


 29.05.2014   

TABEL cuprinzând membrii filialei CECCAR Suceava radiaţi din Tabloul Corpului

în Şedinţa Consiliului Filialei din data de 28.05.2014


28.05.2014


27.05.2014  

Standardul profesional nr. 35 EXPERTIZELE CONTABILE 
Ghid de aplicare
Ediţia a VI-a 2014, revizuită şi actualizată

 


26.05.2014


15.05.2014


 05.05.2014


29.04.2014


01.04.2014


20.03.2014

 

CECCAR are plăcerea să vă anunţe demararea unui studiu ce are ca scop atât sprijinirea PMM-urilor cât şi a IMM-urilor. Pentru realizarea acestui studiu este necesară o rată cât mai mare de răspuns din partea entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) prin completarea unui chestionar (http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297).

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor precum şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general.


19.03.2014


18.03.2014

Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, Bucureşti - 14 martie 2014


12.03.2014


06 - 07.03.2014


05.03.2014


 

Manual de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 - vol.1 si 2   -  120 lei


18.02.2014


11.02.2014


 ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI                   

 
     în vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.
     Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.
În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.
     Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.
     Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:
     1. solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare
sau
     2. trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu.
     Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

06.01.2014

                    ANUNT IMPORTANT PENTRU MEMBRI NOUTĂŢI PENTRU ANUL 2014

       1.  Normele CECCAR privind publicitatea în cadrul Corpului au fost modificate astfel:

 „Anunţurile sunt interzise cu excepţia celor publicate în presa locala şi pe site-uri specializate, cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui si prenumelui, adresei, numarului de telefon, profesiei si serviciilor oferite. Acest anunt trebuie sa aiba un caracter discret şi să nu facă referiri compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate cu activitatea altora.” 

2. Normele nr. 1500/2009, privind evidenţa şi gestionarea membrilor au fost actualizate în sensul confecţionării parafelor cu valabilitate anuală pentru membrii care au obţinut viza pe anul în curs şi figurează în Tabloul Corpului. Parafa pentru anul 2014 se eliberează membrilor numai după plata integrală a cotizaţiei fixe aferente anului 2014.

3. Au fost aprobate Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de garanţii pentru răspunderea civilă profesională a membrilor persoane fizice CECCAR.  click aici

 Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr.12/270 din 6 septembrie 2012

 

NOTA:   Pentru membrii activi care nu îndeplinesc condiţiile de la punctul 3, sau doresc să îşi încheie poliţe suplimentare de risc profesional vă punem la dispoziţie  LISTA cu societăţile de sigurare agreate de CECCAR

 

Vă reamintim că termenul de depunere a "Raportului anul de activitate" pentru anul 2013 este 31 ianuarie 2014.

 

 Formular  "Raport anual de activitate PF/PJ"     DESCARCĂ

 Formular  "Declaraţie"                                            DESCARCĂ

 Formular  "Declaraţie cazier judiciar"                  DESCARCĂ


05.12.2013    SEMNĂTURA   ELECTRONICĂ

          „Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

            Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?
            Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.
            Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?
            Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.
            Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.
            Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.
            Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.
 
Oferta Comercială CERTSIGN pentru membrii C.E.C.C.A.R

Articol    "ECONOMISTUL"

 

“Expertul contabilul român, pregătit să facă faţă provocărilor unei lumi în continuă schimbare”

 Convorbire cu ec. Daniela Vulcan,

 Director General al CECCAR

CLICK PENTRU ARTICOL INTEGRAL

04.08.2013  

   Noutăţi editoriale - Editura CECCAR

            

"IFRS-2013"    -     2 volume, aprox. 4.000 pagini, la pretul de 200 lei/set.

 

"Ghidul pentru examenul de aptitudini"   -   624 pagini, la pretul de 60 lei 

Mentiune: editia din acest an cuprinde doar partea referitoare la Contabilitate


19.07.2013  

 

                 Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

                    Partenerul Principal  al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
              CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes. 
                La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta,  Ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al Consiliul Economic şi Social (C.E.S).
                   În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum  la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:  "Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat,  nimeni nu poate să conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.
             Aprecieri deosebite a adus CECCAR-ului şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social: "Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi a răspunde pe un document", a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache.

              Începând din data de 18 iulie 2013, Directorul General al CECCAR, dna. EC Daniela Vulcan, este membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri din cadrul Consiliului Economic şi Social.


 27.05.2013   

 Acum, la un an de la trecerea în eternitate, profesioniştii contabili de pretutindeni aduc un pios omagiu memoriei celui  ce a fost Preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma. (http://marintoma.ceccaro.ro/)


07.05.2013   

Alegeri FCM
   În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.
    Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.
  Dna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR), şi-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale şi a valorificat oportunitățile ivite, indiferent de obstacole dovadă stând această recunoaştere internaţională.
  În calitate de Director General al Corpului, activităţile desfăşurate pentru susţinerea, dezvoltarea şi promovarea profesiei contabile în mediul intern şi internaţional au cunoscut un parcurs exclusiv ascendent, mărturie fiind nivelul la care se află astăzi CECCAR: cel mai mare organism profesional din Sud-Estul Europei, de un înalt prestigiu național şi internațional, ce deține puterea de a transpune în norme şi ghiduri toate standardele şi reglementările internaționale dar şi recunoaşterea profesională de către organizaţii internaţionale de prestigiu precum Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni. 
Doamna Vulcan este un profesionist desăvârşit, care prin cunoaştere, talent, inteligenţă, înţelepciune, capacitatea de a rezolva problemele în mod creator, organizare, planificare şi strategie a contribuit la crearea de bune practici în CECCAR; iar experiența, expertiza şi prestigiul de care se bucură o recomandă ca fiind demnă de această funcție şi nu întâmplător este faptul că ilustrul Prof. Univ. Dr. Marin Toma (1943-2012), cel care a fost, este şi va rămâne cel mai remarcabil părinte al profesiei contabile din țara noastră, Preşedinte al CECCAR, i-a acordat dnei Vulcan toată încrederea sa.
 Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o organizaţie de prestigiu, recunoscută de IFAC, care reprezintă mai mult de 320.000 de profesionişti contabili din şaisprezece ţări (Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia).
FCM este o organizaţie non-profit creată în 1999 la iniţiativa mai multor lideri regionali ai organismelor profesionale contabile şi este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare zonală.
Misiunea FCM este de a promova cooperarea între organismele profesionale din regiune atât în sectorul public cât şi cel privat, de a face schimb de cunoştinţe şi expertiză şi de a furniza asistenţă tehnică membrilor cu scopul de a obţine şi menţine standarde profesionale de înaltă calitate. Aşadar misiunea FCM este de a aborda temele profesionale în contextul regional având ca obiectiv final contribuirea la dezvoltarea economică în regiune şi implementarea unei pieţe integrate şi competitive între ţările din regiune.
 Competenţa, experienţa, spiritul creator, profesionalismul şi dedicaţia fac din dna Daniela Vulcan omul potrivit pentru continuarea misiunii FCM şi conducerea Federaţiei, alături de Preşedintele acesteia, către noi stadii de dezvoltare.

                                      http://ceccar.ro/ro/?p=3269


 23.04.2013                          

             A apărut ediţia 2013 a lucrării pregătitoare pentru Examenul de Acces la profesie, intitulată:

 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul
pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.
 

   Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti


19.04.2013

 COMUNICAT DE INTERES PENTRU MEMBRII C.E.C.C.A.R.  click aici


10.04.2013

Rezultatele alegerilor privind desemnarea Presedintelui  CECCAR   CLICK AICI


GHIDUL PRACTIC COMPLET PRIVIND SISTEMUL "TVA LA ÎNCASARE"   - 20 LEI


ALEGERE PRESEDINTE CECCAR mandat 2014-2018


 ALEGERI PREŞEDINTE C.E.C.C.A.R. 

 Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 31 ianuarie 2013.

DESCARCĂ    "Declaraţie candidatură preşedinte"


ANUNT IMPORTANT PENTRU MEMBRI - NOUTĂŢI PENTRU ANUL 2013

       1.  Normele CECCAR privind publicitatea în cadrul Corpului au fost modificate astfel:
 „Anunţurile sunt interzise cu excepţia celor publicate în presa locala şi pe site-uri specializate, cu condiţia de a fi limitate la indicarea numelui si prenumelui, adresei, numarului de telefon, profesiei si serviciilor oferite. Acest anunt trebuie sa aiba un caracter discret şi să nu facă referiri compromiţătoare sau comparaţii nefundamentate cu activitatea altora.” 
2. Normele nr. 1500/2009, privind evidenţa şi gestionarea membrilor au fost actualizate în sensul confecţionării parafelor cu valabilitate anuală pentru membrii care au obţinut viza pe anul în curs şi figurează în Tabloul Corpului. Parafa pentru anul 2013 se eliberează membrilor numai după plata integrală a cotizaţiei fixe aferente anului 2013.
3. Au fost aprobate Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de garanţii pentru răspunderea civilă profesională a membrilor persoane fizice CECCAR.  click aici
 
Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr.12/270 din 6 septembrie 2012
 
NOTA:   Pentru membrii activi care nu îndeplinesc condiţiile de la punctul 3, sau doresc să îşi încheie poliţe suplimentare de risc profesional vă punem la dispoziţie  LISTA cu societăţile de sigurare agreate de CECCAR
 

 CECCAR sprijină sectorul IMM oferind practici contabile de calitate, adaptate cerinţelor actuale

    CLICK AICI   pentru accesarea sursei articolului


A N U N Ţ !       13.09.2012

 

 EXAMEN APTITUDINI 2012

      Înscrierea stagiarilor la examenul de aptitudini sesiunea 18 - 25 noiembrie 2012, se realizează în perioada 17 septembrie - 17 octombrie 2012, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi contabil autorizat şi în baza Deciziei Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR nr. 11/269 din data de 20 decembrie 2011.

Detalii despre examen şi înscriere, în secţiunea Examene - examen aptitudini


A N U N Ţ !        28.08.2012

Urmare analizării recomandărilor Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor , ataşăm alăturat STANDARDELE INTERNAŢIONALE PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢAREA TERORISMULUI&PROLIFERARE INTERNAŢIONALE PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢAREA TERORISMULUI&PROLIFERARE Recomandările FATF pentru a fi avute în vedere împreună cu prevederile "Ghidului experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi al finanţării actelor de terorism."

 


A N U N Ţ !         14.08.2012

 ANUNT IMPORTANT

 
Urmare aparitiei OMFP 881 din 26.06.2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori imobiliare sunt admise la tranzactionarea pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara ( publicata in Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2012) filiala Suceava, organizeaza cursuri de IFRS destinate membrilor si tuturor celor interesati, avand urmatoarele obiective si continut in domeniul de competenta IFRS.
Obiectivele cursului:
1. Clarificarea problemelor tehnice legate de trecerea de la aplicarea reglementărilor contabile conforme directivelor europene reprezentate de OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare la aplicarea IFRS ca bază de ţinere a contabilităţii ca urmare a Ordinului 881 din 25.06.2012.
2. Formarea, completarea şi consolidarea competenţelor privind aplicarea IFRS pentru a asigura membrilor Corpului recunoaşterea calităţii de expert contabil în spaţiul Uniunii Europene cât şi în afara acestuia deoarece majoritatea organismelor profesionale naţionale din alte ţări condiţioneaza recunoaşterea competenţelor experţilor contabili de dovezi ale deţinerii de competenţe în domeniul IFRS.
 
Conţinutul cursului:
Având în vedere tematica completată şi actualizată a disciplinei IFRS (Anexa nr.1) lectorii abilitaţi de Conducerea Corpului în domeniul IFRS vor susţine cursul având în vedere obiectivele precizate mai sus.
 
 Model cu privire la conţinutul unui curs IFRS:
1. Raportarea financiară din România între conformitatea cu directivele europene şi convergenţa cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu accent pe următoarele aspecte:
 1.1 Contextul european şi internaţional al raportării financiare:
- rolul Directivelor C.E.E în armonizarea contabilităţii la nivel european;
- nevoia de internaţionalizare a contabilităţii şi rolul IFRS;
- aplicarea IFRS în Uniunea Europeană;
- produsele IASB: standardele internaţionale de raportare financiară (IAS şi IFRS), interpretări la standardele internaţionale de raportare financiară (SIC şi IFRIC), ghiduri de implementare şi materiale educaţionale, traducerile în limbile naţionale ale IFRS, etc.
1.2 Cadrul legal al raportării financiare şi sfera de aplicare a IFRS în România.
2. Identificarea politicilor contabile conforme OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare utilizate de entităţi în elaborarea situaţiilor financiare individuale.
3. Definirea politicilor contabile conforme IFRS de către entităţile care urmează să aplice IFRS.
4. Identificarea diferenţelor dintre politicile contabile şi elaborarea situaţiilor financiare individuale conforme IFRS prin retratarea valorilor obţinute prin aplicarea OMFP 3055/2009, cu modificările ulterioare.
5. Analiza aspectelor legate de auditarea situaţiilor financiare conforme IFRS şi a celor legate de reconcilierea între contabilitatea conformă IFRS şi fiscalitate.
Informatii suplimentare la sediul filialei CECCAR Suceava, Str. Mihai Eminescu nr. 10 Tel. 0230/22.22.36 sau 0230/521514, mail: ceccarsuceava@ceccarsuceava.ro.
 
Tematica o puteti descarca apasand click aici.

 

 A N U N Ţ !         31.07.2012

 În atenţia candidaţilor la examenul de acces

din 30 septembrie / 7 octombrie 2012
 
            A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:
 
 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.
 
 Faţă de ediţiile anterioare, Ghidul este complet restructurat şi cuprinde în cele 962 pagini:
  Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.
 -  Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.
 
Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.
 Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR, inclusiv de la filiala Bucureşti

 

 

 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania anunta,
cu adanca durere, incetarea din viata a Prof. Univ. Dr. Marin Toma, Presedintele CECCAR,
distinsa personalitate, membru fondator si Presedinte al CECCAR.
 
        De astazi, marea familie a profesionistilor contabili, si nu numai, este mai saraca. Experienta, dragostea fata de profesie si oameni, precum si energia Domnului Presedinte Marin Toma sunt de neinlocuit.
Impresionanta cariera a Prof. Univ. Dr. Marin Toma trebuie sa constituie un model pentru generatiile viitoare.
 
Consiliul si Executivul filialei CECCAR Suceava este alaturi de familia indurerata.
 
       Nascut pe meleaguri gorjene, la 26 februarie 1943, ca al cincilea copil al unei familii de tarani din satul Balosani, a fost inspirat prin tot ce a trait in copilarie sa iubeasca oamenii si munca, sa se daruiasca semenilor, cu un devotament iesit din comun.
       Conditiile extrem de grele in care s-a format au adus un plus de darzenie si de profunda intelegere a vietii, care s-au manifestat de-a lungul intregii sale existente. A fost un elev si student stralucit, si a urmat cu aceeasi determinare si vointa Facultatea de Finante si Contabilitate a ASE din Bucuresti si si-a inceput activitatea in sistemul finantelor publice pentru a ajunge, imediat dupa Revolutie, Directorul General al departamentului de control din Ministerul de Finante. A parasit insa in scurt timp functia publica si s-a dedicat activitatii de consultanta din sectorul privat ca si celei de formator a profesionistilor contabili. A devenit doctor in economie si a parcurs treptele didactice pana la cea de profesor universitar. De pe aceste pozitii de prestigiu a fost unul dintre fondatorii CECCAR, de numele sau fiind legata intreaga istorie din ultimele doua decenii a celei mai largi organizatii profesionale din tara noastra. Sunt anii in care omul, profesionistul de inalta clasa, extrem de exigent in primul rand cu sine, a imprimat CECCAR valori care constituie bunul de cel mai mare pret al zecilor de mii de colegi din intreaga tara.
       Spirit dinamic, mereu in cautarea de solutii mai bune, inspirat de practica, daruit cercetarii stintifice si formarii noilor generatii de profesionisti contabili, a reusit prin perseverenta, prin viziune, prin inteligenta, prin propriul sau exemplu, sa transmita nu numai o data cu un valoros mesaj stiintific, calitatea studiilor care stimuleaza intotdeauna marile energii.
      In acelasi timp, a deschis noi orizonturi de renume, CECCAR fiind un veritabil antemergator al procesului de integrare europeana a Romaniei, un remarcabil factor de progres pentru profesiunea contabila la scara internationala.
Meritele sale se inscriu astfel la loc de seama, nu numai in cronica evolutiei ascendente a profesiunii contabile autohtone si mondiale, ci si in cea a schimbarilor radicale economice si sociale postdecembriste, ca un model de comportament profesional si civic de exceptie.
 
MARIN TOMA
Profesor Universitar, Doctor in economie
26 februarie 1943 - 27 mai 2012
·         Autor a mai multe lucrari in domeniile: audit financiar, evaluarea intreprinderilor, doctrina si deontologie profesionala
·         Formator pentru Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania in domeniile: audit financiar, evaluarea intreprinderilor, doctrina si deontologie profesionala
·         Presedinte al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
·         Membru al Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare
·         Membru fondator al Academiei de Stiinte si Tehnici Contabile si Financiare din Franta
·         Vicepresedinte al Comitetului pentru Integrare Latina Europa-America (CILEA)
·         Administrator al Federatiei Internationale a Expertilor Contabili Francofoni (FIDEF)
·         Presedinte al Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii in perioada 2004-2008
·         Membru al Societatii Americane a Evaluatorilor
 

 

A apus soarele contabilităţii româneşti…

 

 
Profesorul universitar doctor MARIN TOMA, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR a plecat duminică, 27 mai 2012 la Ceruri…
Drept semn de recunoştinţă, apreciere şi respect pentru cel care a fost Marele Om al CECCAR şi va rămâne un reper pentru generaţiile următoare,
Marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, se va păstra un moment de reculegere, în această zi a înhumării sale care pentru CECCAR este Zi de Doliu. Marea familie a CECCAR din toată ţara va păstra acest moment de reculegere pentru Omul MARIN TOMA timp de 40 de zile când, conform tradiţiei creştine, sufletul  său încă se află aici, printre noi...
Să-l cinstim aşa cum se cuvine, pentru tot ce a fost, este şi va fi MARIN TOMA!
Înhumarea va avea loc marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, la Cimitirul Sfântul ILIE (str. Floare de Gheaţă, la intersecţia Prelungirea Ghencea cu Valea Oltului)
Dumnezeu să-l Odihnească în Pace!A N U N Ţ !         14.05.2012

 

 

TABEL cuprinzând membrii filialei CECCAR Suceava
radiaţi din Tabloul Corpului în Şedinţa Consiliului filialei
din data de 14.05.2012

            Contabili autorizati
        Nr. Crt. Categoria Nume si prenume / Denumirea
        1 CASMA ANCHIDIN G. CONSTANTIN LAURENTIU
        2 CASMA BOLOCAN MARIA
        3 CASMA BURUIANA CORNELIA
        4 CASMA CALANCEA VIORICA
        5 CASMA COROAMA DOREL
        6 CASMA MATRAN MARIA
        7 CASMA POPOVICI MARIANA
        8 CASM TANASA RODICA PAULINA
             
            Experti contabili
        Nr. Crt. Categoria Nume si prenume / Denumirea
        1 EC CIORNEI GHEORGHE
        2 ECA GAL MIRELA
        3 ECA GHERMAN ADOLF
        4 ECA MORARU VIORICA
        5 EC NICULITA IOAN
        6 ECA PAVEL DOINITA GABRIELA
        7 EC PETRE GHEORGHE
             
         
Societăţi
        Nr. Crt. Categoria Nume si prenume / Denumirea
        1 S.E. SC AM EXPERT SRL  SUCEAVA
        2 S.C. SC DOBRICA SERV SRL RADAUTI
        3 S.E. SC EXPERT MGA SRL VATRA DORNEI

A N U N Ţ !       IMPORTANT

Ataşat găsiţi modelul de "Contract prestări servicii profesionale" recomandat membrilor CECCAR   DESCARCĂ   precum şi "Îndrumările privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi"    DESCARCĂ


 A N U N Ţ !         12.03.2012

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR - ONPCSB - ne-a pus la dispoziţie posibilitatea ca fiecare membru CECCAR să-şi deschidă un cont propriu în sistemul de raportare online în situaţia în care are rapoarte de transmis către ONPCSB.
Sistemul de raportare online se găseşte pe www.onpcsb.ro 
la secţiunea "Raportare on line"
Pentru eventuale informaţii suplimentare, privind utilizarea sistemului vă puteţi adresa d-nei Mihaela Danescu, telefon 021.315.52.07


A N U N Ţ !          29.12.2011

IMPORTANT!

Ca urmare a activităţilor constante desfăşurate de Conducerea Corpului pe linia clarificării statutului de expert contabil  şi prestarea serviciilor în piaţă potrivit standardelor şi reglementărilor CECCAR,  s-a reuşit modificarea anexei la Ordinul Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, fiind emis Ordinul 2822/2011 publicat în  Monitorul Oficial al României nr. 920/23.12.2011, acordându-se astfel posibilitatea ca membrii CECCAR care desfășoară activitate prin intermediul cabinetelor individuale să presteze servicii de întocmire a Revisal.
Reamintim faptul că membrii Corpului, persoane fizice nu trebuie să se înregistreze ca şi PFA, putând să îşi desfăşoare activităţile doar în baza înregistrării fiscale la organele competente.


A N U N Ţ !          08.12.2011

 Coduri CAEN
Urmare a intrării în vigoare la data de 01.01.2008 a Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, informăm membrii Corpului că noile clase CAEN, în care sunt încadrate activităţile ce pot fi desfăşurate de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi în funcţie de competenţele conferite de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, sunt:
 • 6920 - "Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal";
 • 7022 - "Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management";
 • 8299 - "Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi";
 • 6209 - "Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei";
 • 7320 - "Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice";
 • 6420 - "Activităţi ale holdingurilor";
 • 6619 - "Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii";
 • 7490 - "Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.";
 • 6621 - "Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor".
În şedinţa Biroului permanent al Consiliului Superior al CECCAR din data de 01 aprilie 2011, s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu activităţile ce pot fi desfăşurate de membrii CECCAR:
 1. 7830 "Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă";
 2. 8211 "Activităţi combinate de secretariat ";
 3. 8219 "Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi actiovităţi specializate de secretariat".

În şedinţa Biroului permanent al Consiliului Superior al CECCAR din data de 25 noiembrie 2011, s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu activităţile ce pot fi desfăşurate de membrii CECCAR:
 
1.    5829- “ Activitati de editare  a altor produse software”
2.    6201-” Activitati de realizare a soft-ului la comanda ( software orientat client)”
3.    6202-„ Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”
4.    6311- „Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe”
5.    6810-„Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”
6.    6820-„Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate „
7.    7820-„Activitati de contractare pe baze temporare a personalului”
8.    8559-„Alte forme de invatamant n.c.a.”

IMPORTANT!

IFAC a lansat cel de-al patrulea Chestionar rapid pentru PMM-uri

Chestionarul este disponibil acum şi în limba română

Sunteţi practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Atunci completaţi chestionarul rapid   http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-Nov-Dec2011.  Completarea chestionarului nu durează mai mult de 3 minute. Comitetul PMM din cadrul IFAC va analiza rezultatele într-un raport global pentru 2011 care va fi publicat în 2012. Rezultatele Chestionarelor rapide pentru PMM-uri din ianuarie, aprilie şi august sunt disponibile aici:   http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources?publication-type=21&source=37&issues=&language=&x=48&y=6&sort=date.

Termenul limită este 19 decembrie 2011.


IMPORTANT EXAMEN APTITUDINI 

   În legătură cu apariţia pe piaţă şi promovarea unui “Ghid practic pentru reuşita la Examenul de Aptitudini C.E.C.C.A.R. – sesiunea 2011”, menit să asigure promovarea examenului aptitudini, şi a zvonurilor referitoare la condiţiile de susţinere a examenului, conducerea C.E.C.C.A.R. face următoarele precizări:

 1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nu are nicio implicare în editarea şi comercializarea materialelor lansate pe piaţă sau care circulă pe internet, referitoare la pregătirea examenului de aptitudini, şi de aceea nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea informaţiilor respective.

 2. C.E.C.C.A.R. nu a aprobat sau autorizat o lucrare în domeniu ca sursă unică pentru pregătirea examenului de aptitudini din sesiunea 2011.

 3. Nu au fost aprobate măsuri de modificare a condiţiilor de susţinere a examenului de aptitudini pentru viitor, şi de aceea toate zvonurile care circulă pe internet sunt eronate şi nefondate.


A N U N Ţ !   21.10.2011

Lista membrilor CECCAR Filiala Suceava

care, conform Hotărârii Consiliului Filialei nr. 11/39 din 20.10.2011

au fost radiaţi din Tabloul Corpului

NR. CRT. NR. CARNET CATEGORIA PROFESIONALĂ DENUMIREA / NUMELE ŞI PRENUMELE LOCALITATEA
1 2824 S.E. SC CONSULT MEDIA EXPERT SRL SUCEAVA
2 1248 S.E. SC MARICONT EXPERT SRL SUCEAVA
3 6037 S.E. SC MASTER CONSULTING ACCOUNT SRL FRASIN
4 17297 CASMA AGRIGOROAEI ELENA SUCEAVA
5 25515 ECA BURCIU ELENA VATRA DORNEI
6 12841 CASMA BURCIU MIRCEA VATRA DORNEI
7 17076 ECA CASAPU MARIANA NARCISA SUCEAVA
8 6835 CASM FRANCIUC TRAIAN SUCEAVA
9 17354 CASMA GOGEA MIRUTA SCHEIA
10 18156 ECA GRIJINCU NATALIA RADAUTI
11 17361 CASMA IANOVICI MARIA DORNA CANDRENI
12 17108 ECA LAURIC LEONTE CALAFINDESTI
13 3980 EC MATEI VASILE SUCEAVA
14 25533 ECA MAZARACHE ELENA SUCEAVA
15 35460 ECA NEDELEA I. DANUTA MARIANA DORNA CANDRENI
16 26915 CASMA OLARU F. MARIA SUCEAVA
17 25761 CASMA OLTEANU M. MIHAELA RADAUŢI
18 9244 ECA SCHEUL MARIA RADAUTI
19 37340 CASMA SPOIALA L. EUGENIA SUCEAVA
20 9250 ECA STRATULAT DUMITRU FALTICENI
21 30995 ECA URSULICA MARIA SUCEAVA

IMPORTANT EXPERŢI EVALUATORI !

În MONITORUL OFICIAL  nr. 628 din  2 septembrie 2011 s-a publicat ORDONANŢĂ Nr. 24 din 30 august 2011privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

Vă revine sarcina să luaţi măsurile necesare înscrierii in Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

CEREREA de înscriere şi alte detalii privind înscrierea găsiţi pe http://www.anevar.ro/?q=ro/node/587


IMPORTANT!

Examenul de aptitudini  pentru obţinerea calităţii de expert contabil/contabil autorizat va avea  loc în zilele de 13 şi 20 noiembrie 2011.

Înscrierile stagiarilor se va face până la data de 20 octombrie 2011.

Detalii despre examen, bibliografie la rubrica EXAMENEExamen de aptitudini.

 


 A N U N Ţ !

Editura CECCAR a publicat Standardul profesional nr. 35 "Expertizele contabile"

Standardul poate fi achiziţionat de la CECCAR filiala Suceava - la preţul de 25 lei


A N U N Ţ !    06.06.2011

LISTA MEMBRILOR CECCAR Filiala Suceava

care conform Hotărârii Consiliului Filialei CECCAR Suceava nr. 11/37 din 02 iunie 2011

au fost radiaţi din Tabloul corpului

Nr.

Nr.

Categoria

Numele şi

Localitatea

 crt.

legitimaţie

profesioanlă

prenumele

 

1

17386

CAA

MUNTIANU NATALIA

SUCEAVA

2

17400

CAA

PAVEL AURELIA

STULPICANI

3

17401

CAA

PERA ALEXANDRINA RODICA

VATRA MOLDOVITEI

4

26922

CAA

STOIAN EUGENIA

VAMA

 

 

 

 

 

 


A N U N Ţ !    25.05.2011

  în atenţia candidaţilor la EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE  şi EXAMENUL DE APTITUDINI, a apărut Culegerea: îNTREBăRI şI STUDII DE CAZ – ediţia 2011”                       -  la preţul de  75 lei

 

A N U N Ţ !    23.05.2011 -    ASIGURARE RISC PROFESIONAL

 LISTA ACTUALIZATĂ cu societăţile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurărilor de răspundere civilă profesională a membrilor Corpului   CLICK AICI 

 


A N U N Ţ !    12.05.2011

 Interviul acordat de Presedintele CECCAR, Prof.univ.dr. Marin Toma unei reviste de specialitate cu privire la clarificarea unor aspecte legate de modificarile aduse Legii Contabilitatii.    CLICK AICI    


 
A N U N Ţ !    09.05.2011
Precizări în legătură cu aplicarea alin. 31 al art. 10 din Legea Contabilităţii        CLICK AICI

 
A N U N Ţ ! 
 REZULTATUL ALEGERILOR
pentru funcţia de preşedinte al Filialei CECCAR Suceava
 
           Conform pct. 24, alin. 3 şi pct. 67, alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., "Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte".
          Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi au fost trimise candidaturile depuse, referatele întocmite de comisia de nominalizare împreună cu lista de opţiuni, la 252 de membri cu drept de vot.
          Din totalul de 252 de membri cu drept de vot, şi-au exprimat opţiunea 154 membri.
          Din cele 154 de voturi exprimate, toate au fost voturi valabile.
          În urma analizării opţiunilor membrilor şi numărării voturilor acordate fiecărui candidat, lista candidaţilor în ordinea numărului de voturi este următoarea:
 1. MARCAN Dionisie               96 voturi
 2. BANC Viorica Luminiţa       58 voturi
           Prin urmare vă facem cunoscut că viitorul preşedinte al filialei este domnul  MARCAN DIONISIE, ce urmează să fie prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri din anul 2012.
 
     Director executiv,
OBREJA MONA LUISA
 

A N U N Ţ !          11.04.2011
 
PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
 
Potrivit adresei C.E.C.C.A.R. nr. 1887 din 14.03.2011 (fişier ataşat: Anexa - adresă 1887). Persoanele juridice şi persoanele fizice, membre active ale Corpului au obligaţii declarative în relaţia cu Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi/sau, după caz, cu filiala CECCAR Suceava.
Privind persoanele juridice:
Persoanele juridice au obligaţii declarative în relaţia cu:
 • Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi
 • Filiala C.E.C.C.A.R. Suceava,
Conţinutul acestor obligaţii declarative sunt formulate în adresa filialei C.E.C.C.A.R.Suceava nr. 852 din 11.04.2011 - fisier ataşat:adresă 852 din 11.04.2011.
Privind persoanele fizice:
Persoanele fizice au obligaţii declarative în relaţia cu Filiala C.E.C.C.A.R. Suceava. Conţinutul acestor obligaţii declarative sunt formulate în adresa filialei Suceava nr. 853 din 11.04.2011 - fisier ataşat: adresa 853 din 11.04.2011
 

A N U N Ţ !          21.03.2011 
 
CERTIFICAT DIGITAL
 
      CECCAR a încheiat o convenţie cu CertSign prin care membrii Corpului beneficiază de condiţii mai bune de achiziţionare a certificatelor digitale necesare transmiterii în format electronic a situaţiilor fianciare. în acest sens, în baza carnetului de expert contabil/contabil autorizat vizat pe anul în curs, membrii Corpului pot achiziţiona de la CertSign semnătura electrinică la preţul de 42 euro + TVA; costul de reînnoire anual este de 30 euro + TVA. Membrii care deţin deja o semnătură electronică şi doresc să o reînnoiască, beneficiază de o reducere de 10% faţă de preţul pieţei.
Modul de achiziţionare: 
 • direct la CertSign
 • la una din sucursalele BRD Group Societe Generale cu care CertSign are încheiat un parteneriat.
Datele de contact ale reprezentanţilor CertSign precum şi a sucursalei BRD Suceava de la care membrii pot obţine informaţii şi pot depune documentaţia necesară pentru achiziţionarea semnăturii electronice:
 
SC CERTSIGN SA
Sediu: Sos. Olteniţei, nr. 107 A, clădirea C1, parter, sector 4, CP 041303, Bucureşti, CUI RO18288250, J40/484/2006
Punct de înregistrare cereri de certificate: Str. Vasile Lascăr, nr. 31, sector 2, 020492, Bucureşti
   VĂNZĂRI                                          SUPORT TEHNIC                           SECRETARIAT
Tel. 031/101.18.70                         Tel. 031/101.18.70                          Tel. 021/311.99.01
Fax. 021/311.99.05                                                                                    Fax. 021/311.99.05
e-mail: office@certsign.ro          e-mail: support@certsign.ro          e-mail: office@certsign.ro
 
BRD SUCEAVA
Sediu: Stefan cel Mare, nr. 35, Suceava
Persoana de contact   MIHAELA IRIMIA 
Tel. 0230.21.49.73, interior 213

 A N U N Ţ !          10.02.2011
 
 Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare
      
Editura CECCAR oferă profesionişilor din domeniul economic o nouă lucrare din „Colecţia Standarde Profesionale” - Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare - adresată atât experţilor evaluatori, cadrelor universitare şi cercetătorilor sferei economice, cât şi celor care se pregătesc pentru acest domeniu.
        Structurată pe trei capitole majore, Standardul profesional nr. 37, Ghidul pentru aplicarea Standardului profesional nr. 37 şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil, lucrarea reprezintă un instrument de lucru flexibil, dar mai ales o bază fundamentală pentru orice expert evaluator.
        Ghidul poate fi achiziţionat de la CECCAR Filiala Suceava – la pretul de 25 lei - FOTO


A N U N Ţ !        28.01.2011
 
Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare            click aici
 

 A N U N Ţ !          03.01.2011
 
 "TOPUL NAŢIONAL ŞI LOCAL AL CELOR MAI BUNE SOCIETĂŢI MEMBRE CECCAR"

       Pentru stimularea activităţii societăţilor membre CECCAR care îşi îndeplinesc anual condiţiile de exercitare a profesiei contabile şi plătesc la timp cotizaţiile profesionale, Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR a hotărât organizarea „Topului naţional şi local al celor mai bune societăţi membre ale CECCAR"

NOTĂ privind organizarea „Topului naţional şi local al celor mai bune societăţi membre ale CECCAR” 

 AN U N Ţ !          13.12.2010
 
Ghidul practic de aplicare a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009

        Editura Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a scos recent de sub tipar lucrarea "Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055-2009", ghid care are 1200 de pagini.

       Reglementarile la care face referire lucrarea mai sus citata, aplicabile de la 1 ianuarie 2010.
       Autorii au tratat în cuprinsul lucrarii, pe lânga reglementarile contabile conforme cu Directivele europene si raporturile dintre contabilitate si fiscalitate. Pentru a fi în consens cu ideea de mai sus, la prima parte a lucrarii, destinata contabilitatii reglementate, au fost adaugate alte doua parti. Una este destinata fiscalitatii întreprinderii, iar cealalta, pasajului de trecere de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal.
       Aceasta lucrare editata de CECCAR se vrea valorificabila în practica contabila. Ea se adreseaza tuturor profesionistilor din domeniul contabilitatii si poate fi consultata de toti managerii întreprinderilor, cât si de studentii din învatamântul superior.
Ghidul poate fi achizitionat de la CECCAR – Filiala Suceava la preţul de 75 lei

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009